Privacy

Deto Jeans Axel B.V., gevestigd aan Noordstraat 20,4571 GD Axel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij doen er daarom alles aan om je privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om. De volgende informatie wordt verstrekt door Deto Jeans om het onze bezoekers mogelijk te maken volledig geïnformeerd te zijn omtrent deze richtlijnen. Door het bezoeken van detojeans.nl aanvaard en accepteer je de richtlijnen en praktijken zoals beschreven in deze Privacy Policy.

Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. De Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Contactgegevens:
www.detojeans.nl 
Noordstraat 20,4571 GD Axel
0115-700515
Jogi Deij is de Functionaris Gegevensbescherming van Deto Jeans Axel B.V. Hij is te bereiken via info@detojeans.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Deto Jeans Axel B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen 
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webshop@detojeans.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Deto Jeans Axel B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
Op grondslag van de overeenkomst: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Op grondslag van toestemming: de betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Op grondslag van de overeenkomst: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Op grondslag van de overeenkomst: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Op grondslag van toestemming: de betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
Op grondslag van de overeenkomst: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.
- Deto Jeans Axel B.V. analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Op grondslag van toestemming: de betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
- Deto Jeans Axel B.V. volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
Op grondslag van toestemming: de betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
- Deto Jeans Axel B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Op grondslag van wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Het is verplicht de gegevens die wij noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van de koopovereenkomst op te geven. Voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en bankrekeningnummer zijn noodzakelijk om tot een koopovereenkomst te komen. Indien je deze gegevens niet wilt verstrekken kunnen wij geen betaling ontvangen en geen producten leveren. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Deto Jeans Axel B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens ten behoeve van administratieve doeleinden worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Persoonsgegevens van nieuwsbrief members en van ons klantenbestand/spaarsysteem worden bewaard gedurende de periode dat je hiervoor aangemeld blijft. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Deto Jeans Axel B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Deto Jeans Axel B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Deto Jeans Axel B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deto Jeans Axel B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar 

Cookie: Google Analytics 
Naam: _utmc 
Functie: analytische cookie die websitebezoek meet 
Bewaartermijn: tot einde sessie 

Cookie: Google Analytics 
Naam: _utmz
Functie: analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 6 maanden 

Cookie: Google Analytics 
Naam: _ga
Functie: registratie van unieke ID voor dataverzameling 
Bewaartermijn: 2 jaar 

Cookie: Facebook
Naam: fr 
Functie: gebruikt door Facebook voor aanbieden geadverteerde producten 
Bewaartermijn: 3 maanden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Deto Jeans Axel B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar webshop@detojeans.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Deto Jeans Axel B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Deto Jeans Axel B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via webshop@detojeans.nl.

Om je de beste gebruikservaring te bieden, werken wij met cookies. Door gebruik te maken van onze website, ga je akkoord met de standaardinstellingen. Bekijk ons cookiebeleid en onze privacy statement voor meer inhoudelijke informatie.